Trafiksikkerhedspolitik

Skal vi assistere med jeres?

Skal vi hjælpe med jeres trafiksikkerhedspolitik?

Regeringen har opsat et mål om at nedbringe dødsfald i trafikken, da 95% af trafikulykker sker på grund af menneskelig adfærd.

Adfærd som vi i fællesskab kan ændre.

Trafiksikkerhed handler ikke kun om at overholde den lovbestemte fart, det handler ligeså meget om forhold som mental køreteknik (kør bil når du kører bil), kendskab til risikofaktorer, have de fornødne færdigheder til at kunne tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold (kørekursus), at køretøjerne er vedligeholdt og lever op til den forventede stand samt en for virksomhedens ansatte kendt trafiksikkerhedspolitik.

Derfor har man oprettet Færdselssikkerhedskommisionen og vil sætte fokus på forskellige forhold som fx alkohol, uopmærksomhed og fart.

Forhold som har en stor del af skylden for de mange færdselsuheld.

En anbefaling fra kommissionen er ligeledes, at alle offentlige og private virksomheder implementerer en trafiksikkerhedspolitik.

Har din virksomhed sådan en? 

Hvis ikke kan vi hjælpe jer. Vi kan udarbejde en fuld trafiksikkerhedspolitik for jeres virksomhed eller vi kan gennemgå og opdatere jeres nuværende, hvor vi blandt andet vil benytte retningslinjerne udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik sammenholdt med vores praktiske erfaringer.

Kontakt os for yderligere informationer.