Spørgsmål omkring et køreteknisk kursus

Find svaret på hvorfor det er relevant og vigtig med et køreteknisk kursus

Spørgsmål og svar

Nedenfor har vi besvaret de mest almindelige spørgsmål omkring hvad et køreteknisk kursus er, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på de elementære grundprincipper. Køreteknik er principper og teknikker man skal vedligeholde for at teknikkerne sidder på rygraden, da vi sjældent kan forudsige, hvornår vi i trafikken befinder os i en farlig situation.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hovedformålet med et kørekursus er at give kursisten de fornødne færdigheder til sikkert at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og situationer på vejen samt opnå kendskab til de forskellige risikofaktorer, således at kursisten kan opfange, bedømme og reagere hensigtsmæssigt under alle forhold. Dvs. at man træner helt grundlæggende elementer i det at køre bil (grundlæggende køreteknik), hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med almindelig kørsel og ved katastrofesituationer. På et kørekursus er det ”gratis” at lave fejl, og på den måde opnår man viden omkring sig selv og køretøjets evner.

med tiden tillægger vi os ofte nogle dårlige vaner og uhensigtsmæssigheder. Samtidig sker der hele tiden en udvikling i køretøjernes teknik og hjælpesystemer. Et køreteknisk kursus kan derfor opdatere føreren på den rette køreteknik og brug af bilens hjælpesystemer. Se evt. yderligere her.

Mental køreteknik er overordnet set førerens fokus på det at køre bil. Med andre ord skal førerens mindset være indstillet på kørslen og det at betjene køretøjet. Med fokus på de rette elementer vil du altid være bedre forberedt på en farlig situation og reagere mere hensigtsmæssigt.

Det er ikke farligt at deltage i et kørekursus. Alle forholdsregler vedr. sikkerhed er taget i betragtning både mht. egen og andres sikkerhed.

Der kommer ikke skader på køretøjerne under kurset. Alle baner og opstillet materiel er udfærdiget, så der er minimal risiko på køretøjerne (og føreren). Der bliver under kurset lavet bremseøvelser, hvilket bevirker en smule slid på bremserne ligesom i den almindelig brug af køretøjet.

Træning i korrekt køreteknik er vigtigt, idet det er af vital betydning, hvorledes vi agerer og reagerer i det øjeblik, vi bliver udsat for en uventet og kritisk situation i trafikken. Vores reaktion og betjening af bilen skal være som en refleks, idet vi som oftest ikke har tid til at tænke os om.

Alle høster udbytte af et kørekursus, uanset hvor erfaren man er som bilist. Selv erfarne bilister, der kører mange kilometer om året. Her er risikoen netop endnu større for at udvikle dårlige vaner samt ende i en kritisk situation.

Et køreteknisk kursus henvender sig til alle bilister, der har interesse i at optimere sikkerheden, komforten og driftsøkonomien i deres daglige kørsel.